Podnikejte bez obav - Jednatele.cz

Právní subjektivita organizační složky


Hlavní výhodou založení organizační složky v dané zemi je především minimální finanční náklad. V praxi to znamená, že pokud si chceme založit organizační složku zahraniční firmy například v České republice, nepotřebujeme kapitál ve výši 200 tisíc Kč pro s.r.o. nebo 2 miliony Kč pro a.s.


Nezakládáte totiž nový subjekt, ale pouze organizační složku vaší společnosti, která je již založena v zahraničí. Tato organizační složka se staví do podřízené role k zakládající mateřské společnosti, a tím pádem nemá samostatnou právní subjektivitu. Nebude existovat samostatně ani po zápisu do obchodního rejstříku.

Z toho vyplývají jistá omezení. Organizační složka nemůže uzavírat smlouvy za zahraniční společnost, protože jako smluvní strana vystupuje vždy zahraniční právnická osoba. Smlouvy, jejichž stranou by byla přímo organizační složka, budou tím pádem neplatné.

V praxi to může znamenat, že na fakturách bude například uváděna česká adresa, na smlouvách se však vždy objeví adresa zahraniční společnosti. Jedinou výjimkou jsou smlouvy týkající se přímo organizační složky, k jejichž podepisování je zmocněn přímo vedoucí dané organizační složky.

Organizační složka nemá:
•    právní subjektivitu,
•    způsobilost k právním úkonům,
•    způsobilost být účastníkem řízení,
•    procesní způsobilost.

Organizační složka má:
•    právní subjektivitu ve věcech týkajících se organizační složky,
•    zastupuje mateřskou společnost při jednání s úřady a soudy dané země,
•    smí jednat s obchodními partery jménem zahraniční společnosti,
•    může podepisovat smlouvy týkající se přímo organizační složky.

 

Legislativa organizační složky


Legislativa související se založením organizační složky zahraniční společnosti vždy souvisí s legislativou země, ve které je zahraniční složka zakládána. Vždy je tedy nezbytné nastudovat si příslušnou legislativu nebo kontaktovat firmu, která se těmito náležitostmi zabývá.


Pokud chcete zakládat organizační složku zahraniční firmy v České republice, musíte znát legislativu související se zápisem podniků a organizačních složek podniků zahraničních firem tak, jak je upravuje obchodní zákoník v záležitostech obchodního rejstříku.
 

Dle české legislativy musí být do obchodního rejstříku při zakládání organizační složky zapsána řada údajů jako je označení a sídlo organizační složky, IČ, předmět činnosti, právo státu, kterým se zahraniční firma řídí, evidence, číslo zápisu a mnoho dalších. V případě, že nemáte s těmito formalitami dostatek zkušeností, je lepší obrátit se na odborníky a nechat si se zápisem organizační složky poradit.
 

Jiná legislativa se samozřejmě vztahuje na zakládání organizační složky například na Kypru nebo při zakládání organizační složky firmy v Anglii, kde je povinných mnohem méně údajů. Ať už se rozhodnete zakládat organizační složku v České republice nebo třeba na Kypru, vždy je dobré využít zkušeností někoho, kdo se touto problematikou zabývá.
 

Z počátku budete potřebovat poskytnutí sídla pro organizační složku, případně zmocněného vedoucího organizační složky, zápis do obchodního rejstříku a řadu dalších formálních úkonů. Pokud navíc budete potřebovat pomoci s účetnictvím, můžeme to pro vás zařídit. Poskytujeme komplexní služby ve věcech zakládání firem na klíč, organizačních složek, poskytnutí sídla, zajištění chodu virtuální kanceláře a nezbytných formálních náležitostí.
 

Nabízíme také založení firmy na Kypru a zřízení organizační složky v České republice nebo variantu, která je ideální pro české úřady. Tedy založení české společnosti s ručením omezeným v České republice a zřízením její organizační složky na Kypru.  Díky tomu můžete na Kypru danit a podnikat, ale vůči českým parterům jste stále českou firmou. Získáte tak daňové výhody Kypru, ale zároveň zůstanete českou společností. Další varianty podnikání…


 

Vedoucí organizační složky
 

V čele každé organizační složky musí být vedoucí organizační složky. Vedoucí dělá za zahraniční společnost veškeré právní úkony, které se týkají organizační složky.
 

Na rozdíl od klasické společnosti však vedoucí organizační složky nejedná za organizační složku, protože organizační složka nemá právní subjektivitu. Za zahraniční společnost tak může jednat pouze v záležitostech týkajících se organizační složky.
 

V dané zemi, ve které je organizační složka založena, má vedoucí organizační složky na starosti jednání s obchodními partnery a uzavírání smluv, které se týkají organizační složky.  Zde je však nezbytné uvědomit si, že smluvní stranou zůstává i nadále zahraniční společnost. Vedoucí organizační složky má na starosti zastupování zahraniční společnosti před úřady a soudy dané země, především jedná-li se o záležitosti organizační složky.
 

Všechna tato jednání musí vedoucí organizační složky podstoupit osobně. Udělení plné moci advokátovi k právnímu zastoupení není možné, na to má kompetence pouze statutární orgán zahraniční společnosti. V případě překročení pravomocí vedoucím organizační složky by učiněné právní úkony byly neplatné.

Kompetence vedoucího organizační složky:

  • Osobně jednat s obchodními partnery v dané zemi.
  • Uzavírat smlouvy týkající se organizační složky.
  • Zastupovat zahraniční společnost před úřady a soudy dané země.


Na co nemá vedoucí organizační složky právo?

  • Dát plnou moc ve věcech právního zastoupení zahraniční společnosti dalšímu člověku.
  • Uzavírat smlouvy týkající se přímo zahraniční společnosti.
  • Jednat s úřady dané země v zastoupení.