Podnikejte bez obav - Jednatele.cz

Účtování organizační složky
 

Organizační složka zahraniční společnosti musí vždy vést účetnictví podle předpisů dané země. Organizační složka nemá právní subjektivitu, tudíž není samostatnou obchodní společností a oproti klasickým s.r.o. nebo a.s. společnostem nemá vlastní kapitál.


Například v rámci české legislativy pro organizační složku zahraniční společnosti u nás neplatí ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, vztahující se na s. r. o. Nemá ani vlastní majetek, ten patří zahraniční společnosti, jíž je součástí.

Organizační složka má vždy dlouhodobý závazek vůči zahraniční společnosti, který představuje hodnotu majetku včetně finančních prostředků, který zahraniční společnost organizační složce poskytla pro její činnost.


Účetní zisk po zdanění při jeho rozdělení, pokud není ve vnitřních předpisech uvedeno jinak, vyúčtuje organizační složka v rámci rozdělení jako zvýšení uvedeného dlouhodobého závazku. Případná ztráta uvedený dlouhodobý závazek naopak sníží.