Podnikejte bez obav - Jednatele.cz

Co je organizační složka

Organizační složka zahraniční firmy umožňuje zahraniční společnosti (mateřské firmě) podnikat v České republice nebo v jiném státě bez toho, aby bylo nutné založit si novou společnost a investovat do ní finanční prostředky.


Při zřízení organizační složky je vždy nutná dokumentace mateřské společnosti odpovídající legislativě země, ve které je organizační složka zahraniční firmy zakládána. Organizační složka musí specifikovat své obchodní aktivity, být zapsána v obchodním rejstříku, mít sídlo firmy, přidělené IČ a další náležitosti, se kterými je lépe se obrátit na odborníky….


Organizační složka má podobná práva a povinnosti jako jakákoliv česká firma s výjimkou jednoduššího vzniku a zániku a výhodnějšího zdanění. Organizační složka podniku zahraniční firmy je samostatně fungující, majetkově oddělená část podniku, která je místně odloučená od zahraniční právnické osoby. Název organizační složky je stejný jako firma zahraniční společnosti s dodatkem Organizační složka.

 

Více informací v sekci Legislativa a organizační složka >>