Podnikejte bez obav - Jednatele.cz

Cena zřízení organizační složky zahraničního podniku v ČR na klíč

Výhodou organizační složky je, že není třeba skládat při zápisu finanční prostředky na složení základního kapitálu pro nový subjekt. V porovnání se společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) nemusíte skládat 200.000 Kč a v případě akciové společnosti (a.s.) 2.000.000 Kč nebo více (v případě plně splaceného základnícho kapitálu).

Založení organizační složky je levnější, rychlejší a následující fungování efektivnější oproti v jistém ohledu "nemotornému" s.r.o.

Námi nabízené zřízení organizační složky na klíč zahrnuje tyto služby a úkony:

  • Kompletní přípravu dokumentů potřebných k získání rozhodnutí o založení organizační složky. Zpracování všech nutných informací a formulářů pro žádost o vydání živnostenského oprávnění a zápis do obchodního rejstříku.
  • Příprava a vyplnění všech podkladů pro získání živnostenského oprávnění včetně povinných příloh a listin.
  • Přípravu a zpracování informací pro rejstříkový soud
  • Kompletní správu průběhu ohlášení živnosti
  • Notářské poplatky
  • Správní poplatek živnostenského úřadu
  • Soudní poplatek obchodního rejstříku
  • Správní poplatek katastrálního úřadu
  • Zastoupení před úřady formou plné moci


Cena založení organizační složky na klíč: 18.800 Kč bez DPH *


* pozn.: Konečné náklady na zřízení organizační složky v České Republice mohou být různé. Cena nezahnuje poplatky spojené s poskytnutím sídla. Ceny sídla začínají na 250 Kč měsíčně a kompletní nabídku sídel pro organizační složky naleznete zde www.sidloprofirmy.cz >>

 

Konečné náklady na zřízení organizační složky v České Republice mohou být odlišné. Záleží na celkové náročnosti projektu a celkových poplatcích za povinné úřední ověření podpisů a kopií povinných listin. Ty mohou být cca 100,- Kč až 300,- Kč.

České úřady vyžadují právně ověřený překlad zakladatelských listin, ten není v poplatku zahrnut. My vám rádi překlad dodáme, cena se stanovuje dohodou předem. Záleží na počtu, jazyku a rozsahu listin.